Förbundskontoret

2021-05-19

Förbundsordförande Martin Berg är baserad på förbundets kansli i Göteborg. Här jobbar också förbundets kanslist Amanda Kappelmark. Hon har hand om bland annat medlemsregistret och andra administrativa frågor.

Med anledning av att Hamnarbetarförbundet firar 50 år 2022 är Karin Hallberg just nu anställd för att jobba med ett historiprojekt. Projektet innebär intervjuer med hamnarbetare som var med när det begav sig, insamling av en massa dokument, och att till slut göra allt tillgängligt och begripligt för oss alla. Sitter du inne på avdelningens gamla protokoll eller bilder från arbetet på kajen? Snacka med Karin!

Välkommen att höra av dig till oss!
 

Telefon: 08-667 32 50
Direkt till Martin: 0725 211850
Direkt till Amanda: 0725 212190

Mail: kansli@hamn.nu
Direkt till Martin: martin.berg@hamn.nu
Direkt till Amanda: amanda@hamn.nu
Direkt till Karin: karin@hamn.nu

Adress:
Sydatlanten 6
418 34 Göteborg

Bankgiro: 381-0512
Swishnummer: 123 132 1959