Förbundets stadgar

2020-11-18 Stadgar antagna vid kongressen 2020

Stadgarna reglerar hur Hamnarbetarförbundet funkar, och vilka instanser som har mandat att fatta vilka beslut. Det är framför allt två delar i stadgarna som skiljer Hamnarbetarförbundet från de flesta andra fackföreningar.

Det ena är medlemsdemokratin - det är alltid de berörda medlemmarna som bestämmer hur fackföreningarna ska agera i en viss fråga, och som bestämmer om och när stridsåtgärder ska genomföras.

Det andra är val av funktionärer. I Hamnarbetarförbundet finns inga anställda ombudsmän som ska föra medlemmarnas talan, utan alla funktionärer är hamnarbetare valda av medlemmarna under begränsad tid. De fåtalet anställda som finns har hand om administration.

Stadgarna är senast antagna på kongressen 2020.