Medlemskap

2022-02-02

BLI MEDLEM

Du som jobbar som hamnarbetare eller med närliggande arbetsuppgifter kan bli medlem hos oss. Alla medlemsansökningar måste skrivas under av någon förtroendevald i lokalavdelningen. Du kan få en inträdesblankett från din avdelning, eller så kan du fylla i den här, skriva ut den och lämna till din avdelning.

Jobbar du i en hamn där Hamnarbetarförbundet inte har någon avdelning? Skicka in blanketten direkt till förbundskansliet!

Tänk på att du inte blir medlem i Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa (SAAK) automatiskt, utan måste ansöka om det separat. Här kan du bli medlem i a-kassan.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

ATT VARA MEDLEM

Din medverkan behövs för en solidarisk och aktiv fackförening. Avdelningarna formar själva sin verksamhet under demokratiska former. Hos oss är det de berörda medlemmarna som tillsammans bestämmer hur de ska agera i olika situationer, och det blir på avdelningsnivå det mesta av den fackliga verksamheten sker. I Hamnarbetarförbundet väljs alla funktionärer på begränsad tid för att säkerställa att det är vi medlemmar och våra intressen som sätts främst. Vi har kongress för hela Hamnarbetarförbundet vart fjärde år.

Som landsomfattande majoritetsfack i hamnarna kan vi samordna stöd för varandra när det behövs. På
förbundsnivå arrangeras också kurser och förbundsträffar regelbundet som alla avdelningar kan skicka deltagare till.                                   
 

Se till att du är försäkrad!

När du byter till oss från ett annat fackförbund är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. Hamnarbetarförbundet har valt att inte inkludera några privata försäkringar i medlemskapet. Det bidrar till vår låga medlemsagift. Naturligtvis omfattas du av de kollektivavtalade försäkringarna som alla anställda. De är inte kopplade till facklig tillhörighet.

Det innebär att du själv kan kolla upp vilka försäkringar som är relevanta för dig och var du får bäst villkor, det är ingen tvångsanslutnig till vissa försäkringar i ditt medlemskap. Men självklart är det viktigt att du informerar dig om ifall du tidigare omfattats av försäkringar som nu försvinner.

För extringar/blixt, alltså du som inte har en fast anställning, har förbundet tecknat en gruppolycksfallsförsäkring hos If. Det är ett försäkringsskydd som tillsvidareanställd personal omfattas av via arbetsgivaren. Vår försäkring säkerställer att du inte har sämre villkor som tillfälligt anställd om olyckan är framme.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen och avtalsförsäkringarna här.

 

Hamnarbetarförbundets Kvinnonätverk

Formerna för Kvinnonätverket spikades under en träff med kvinnliga medlemmar i början av november 2019. Då valdes också en nationell samordningsgrupp.

Syftet med nätverket är:
Att förbättra arbetsmiljön och arbetssituationen för kvinnliga hamnarbetare
Att utbyta erfarenheter och vara ett forum där det känns närmare till hands att lyfta frågor som berör kvinnliga hamnarbetare specifikt.
Att skapa gemenskap

Kvinnonätverket organiserar sig i regioner med flera avdelningar i varje för ett kvalitativt arbete. Hör med din avdelning vad som är på gång och vem som är kontaktperson hos er.

 

NÄR DET ÄR DAGS ATT GÅ I PENSION

Vad händer när man går i pension? Hur mycket får jag i pension om jag går vid 61 års ålder? Vilka försäkringar gäller osv. Det är väldigt många frågor som dyker upp när man närmar sig pensionsåldern. Förutsättningarna när man går i pension beror på så många olika faktorer, så det är svårt att skriva något som gäller för alla. Det enda vi kan vara säkra på är att ju längre man jobbar desto högre pension får man när man väl går i pension.
Här har vi samlat information och användbara länkar, som hjälper dig att skaffa en bild av hur det ser ut för dig.

 

GDPR - NY PERSONUPPGIFTSLAGSTIFTNING

Från 25 maj 2018 gäller nya regler för hantering av personuppgifter. Personuppgifter är allt som kan identifiera en individ. Hamnarbetarförbundet har sett över rutinerna för hur vi hanterar medlemmars personuppgifter så att vi följer lagstiftningen. Här kan du läsa våra rutiner för att hantera personuppgifter.

För dig som medlem innebär den nya lagen ökade rättigheter att kunna begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig hos Svenska Hamnarbetarförbundet och/eller din avdelning. I regel registrerar vi ingenting som du inte själv gett ditt godkännande till. Du har rätt att begära att uppgifter raderas helt ur våra register.

Om du vill ha ett registerutdrag måste du skicka in en skriftlig undertecknad förfrågan. Det är för att vi inte ska råka lämna ut uppgifterna till någon obehörig. Facklig tillhörighet räknas som en känslig uppgift, och därför gör vi allt vi kan för att ha så säkra system och rutiner som möjligt.

Om du har några frågor eller funderingar kring förbundets arbete med personuppgiftshantering är du varmt välkommen att höra av dig till kansliet!