Internationellt stöd i APMT-konflikten / International support in the APMT Gothenburg Dispute

2016-11-04 English translation available below

Svenska Hamnarbetarförbundet har under den senaste veckan mottagit mycket stöd från hamnarbetare runtom i Sverige och världen. Här är ett urval:

Flygblad om APMT-konflikten i Göteborg har distribuerats i ett antal svenska hamnar.

Havnearbejdernes Klub i vår danska systerhamn Århus, som ju också har en APM-terminal, har meddelat att man kommer att skicka en större hamnarbetardelegation för att stötta kollegorna i Göteborg redan under konfliktens inledningsskede.

Vår internationella organisation IDC:s Generalkoordinator respektive Europakoordinator har tillsammans skickat ett skarpt brev till APMT Gothenburgs VD Henrik Kristensen, där man klargjort att organisationen kommer att ingripa för att stötta de göteborgska hamnarbetarna om ingen förhandlingslösning nås. VD Kristensen har besvarat brevet. 

Fackföreningen har också mottagit ett brev från det amerikanska östkustfacket ILA (International Longshoremen's Association), med 65 000 medlemmar, genom dess förbundsordförande Harold J. Daggett. ILA meddelar bl.a. att man kommer att kontakta Maersk/APMT-representater i hamnarna längs den amerikanska Atlant- samt Gulfkusten för att få dem att ingripa och bidra till att lösa Göteborgskonflikten.

Från Storbritannien har bl.a. meddelats att hamnarbetarfacket Unite i Liverpool avser kontakta Maersk för att klargöra att man inte kommer förhålla sig passiva om konflikten i Göteborg inte får en snar lösning. Information om APMT-konflikten i Göteborg har idag också skickats ut till alla fackföreningsmedlemmar genom Unites nyhetsbrev.

Information om konflikten har nu också publicerats på ett antal hamnrelaterade bloggar och webbsidor på olika språk. Här är ett exempel från Brasilien.

Från Maritime Union of Australia:s Queensland-avdelning har vi avslutningsvis idag fått en kort och koncis videohälsning:

The Swedish Dockworkers' Union has received a lot of support from dockworkers around Sweden and the World in the past week. Here's a selecton:

Leaflets about the APMT Dispute have been distributed in a lot of Swedish ports.

The Dockerworkers' Union in Aarhus, Denmark, has decided to send a big delegation of dockworkers to Gothenburg to support us shortly after industrial action is initiated. The Port of Aarhus is Gothenburg's sister port, and is also operated by APM Terminals.

Our international organisation, the International Dockworkers' Council, has sent a sharp letter to APMT Gotheburg's CEO Henrik Kristensen, stating that the IDC will actively support the Gothenburg dockworkers if the dispute isn't resolved. CEO Kristensen has replied.

The SDU has also received a letter from the International Longshoremen's Association, organising 65 000 members along the US East Coast, through it's President Harold J. Daggett. The ILA states that it will contact Maersk/APMT officials from ports on the United States Atlantic and Gulf Coasts to urge them to intervene with APMT at the Port of Gothenburg to resolve the dispute quickly.

From the UK we have, amongst other news, been informed that the dockworkers' union Unite in Liverpool will approach Maersk Line officials and make clear that they will not stand idly by when the Gothenburg dockworkers are under attack. All union members have been informed about the APMT Gothenburg Dispute through the Unite Newsletter.

Information about the dispute has now been published on a number of port-related blogs and websites. Here's an example from Brazil.

Finally, we've received a short but brilliant video message from the Maritime Union of Australia's Queensland Branch (see embedded video above)