Arbetsgivaren avvisade samtliga krav - strejk på APM Terminals Gothenburg

2016-11-15 Klockan 10.30 imorse skulle arbetsgivarparten, efter två veckors intensiva förhandlingar, presentera sitt utlovade skriftliga motbud till Hamn4an. Något sådant kom aldrig. Istället sade man nej till samtliga av fackföreningens förslag.

Strejk på APM Terminals Gothenburg 20161115

Något utlovat skriftligt lösningsförslag från arbetsgivarsidan kom alltså inte heller under dagens förhandlingar. Istället avvisade man samtliga av Svenska Hamnarbetarförbundets krav.

Klockan 14.00 tisdagen den 15:e november utbröt således den första av åtta varslade punktstrejker på APM Terminals Gothenburg under veckan. I dagsläget finns inga nya förhandlingstillfällen inplanerade.

Våra krav gentemot APM Terminals Gothenburg står fast:

 • Garantera fackliga fri- och rättigheter
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.
   
 • Respektera rätten till våra jobb
  Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.
   
 • Respektera ingångna överenskommelser
  Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.
   
 • Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet
  Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.
   
 • Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet 
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda skyddsombud framledes kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.
   
 • Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APMT framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.