Strejkrapport dag 2/Strike Report Day 2

2016-11-16 Hamnintressenter kräver oberoende medling i APMT-konflikten - Hamnarbetarförbundet är positivt till förslaget / Port stakeholders demand independant mediators in the APMT Dispute - SDU has accepted the proposal
[in English below]

Strejken har avlöpt utan störningar under både tisdagen och onsdagen. All produktion på terminalen har avstannat vid samtliga arbetsnedläggelser och uppslutningen vid strejkvakten har varit mycket stor.

Under onsdagen har Svensk Skeppsmäklarförening publicerat en debattartikel där man efterlyser tvångsmedling i APMT-konflikten för att få till stånd en lösning. I ett svar på Göteborgs-Postens hemsida har Svenska Hamnarbetarförbundet nu återigen klargjort att vi välkomnar alla medlingsförsök och omedelbart kommer att avblåsa den pågående strejken om oberoende medlare kopplas in. Arbetsgivaren APM Terminals har ännu inte svarat på Svensk Skeppsmäklarförenings förfrågan.

Under onsdagseftermiddagen höll Hamn4an ett mycket välbesökt medlemsmöte på Galären, med närmare två hundra medlemmar närvarande. Förutom konfliktinformation fick de närvarande lyssna på solidaritetshälsningar från besökande hamnarbetardelegationer från Halmstad, Helsingborg, Malmö samt Köpenhamn och den danska APM-terminalen i Århus. En efter en deklarerade våra kamrater från Sverige och Danmark att man gjort klart för sina arbetsgivare att man inte tänker hantera något gods som omdirigerats från Göteborg, vilket mottogs med stor uppskattning och rungande applåder.

---

The strike has been carried out according to plan without disturbances on both Tuesday and Wednesday. All production has been completly stopped at each occation and a lot of people have joined the picket line outside the terminal gates.

On Wednesday the Swedish Ship Brokers' Association published an article in the local newspaper Göteborgs-Posten calling for mediators to be introduced in the APMT Gothenburg Dispute to resolve the conflict. The Swedish Dockworkers' Union has now published a reply in the same newspaper, stating that we welcome any international or domestic mediation and that the ongoing strike will immediately be called off if independent mediators are introduced. So far, there has been no response from APM Terminals Gothenburg to the request from the Swedish Ship Brokers' Association.

This afternoon, the Swedish Dockworkers' Union Local 4 held a general assembly, with several hundred members attending. Besides information about the dispute, the members present listened to solidarity messages from visiting dockworker delegations from Halmstand, Helsingborg and Malmö as well as the Danish ports of Copenhagen and APM Terminals Aarhus. One after another, our colleagues from Sweden and Denmark declared that they had made clear to their own employers that they would not handle any redirected cargo from Gothenburg. Their messages were received with great appreciation and big applaudes.