Medling inleds på måndag / Mediation starts on Monday

2016-11-25 Efter kontakter med Medlingsinstitutet under fredagen är det nu klart att medling inleds måndag den 28:e november klockan 13.30.

[In English below]

Till medlare har Medlingsinstitutet utsett:
 

  • Anders Lindström, tidigare förbundsordförande för Sjöfolksförbundet samt chef för Sjöfartsverket. Första medlingen 2007.
  • Jan Sjölin, tidigare bl.a. avtalssekreterare för Kommunal. Förta medlingen 2004.
     

I samband med att medlingen inleds på måndag klockan 13.30 fryser Svenska Hamnarbetarförbundet den nu rådande blockaden mot övertidsarbete, nyanställningar och inhyrning på APM Terminals Gothenburg. Samtidigt fryses också den riksomfattande sympatiblockaden mot omdirigerat gods. Beslutet varar så länge medlingssamtalen pågår.

Imorgon, lördag, kommer Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsordförande Eskil Rönér att berätta om APMT-konflikten klockan 13.15 på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Alla intresserade välkomnas.

Avdelningen har också inlett arbetet med att mobilisera en större delegation för att delta på den demonstrationen som hamnarbetarna i danska Århus organiserar för rätten till surrningsarbetena ombord på Unifeeders båtar. Demonstrationen hålls nästa fredag i Århus.

---

After discussions with the Swedish National Mediation Office today, it is now decided that mediation will start on Monday the 28th of November at 1.30 PM.

The Swedish National Mediation Office has appointed two mediators:

  • Anders Lindström, formerly the national chairman for the Swedish Seamen's Union and Head of the Swedish Maritime Administration. First assignment as mediator: 2007.
  • Jan Sjölin, formerly the national secretary for contract negotiations at the Swedish Municipal Workers' Union. First assigment as mediator: 2004.

When mediation starts on Monday, the Swedish Dockworkers' Union has agreed to freeze all industrial action against APM Terminals Gothenburg as well as against the national solidarity blockade against redirected cargo. The decision is valid as long as constructive mediation talks are ongoing.

The union is also planning to send a delegation to the demonstration against Unifeeder that the Aarhus dockworkers are hosting in Denmark to reclaim the lashing jobs onboard Unifeeder's ships. The demonstration, which is organised by ITF, will be held on Friday next week.