Medlingen har inletts / State mediation has been initiated

2016-11-28 På måndagseftermiddagen träffade Hamnarbetarförbundets delegation medlarna för första gången. / This afternoon, the SDU delegation met with the mediators for the first time.

[In English below]

Mötestillfället ägnades åt informationsinhämtning där Hamn4an ålades att lägga fram vår syn på de aktuella stridsfrågorna och beskriva bakgrunden till konflikten med APM Terminals Gothenburg. Medlarna inhämtar följdaktligen information på samma sätt från arbetsgivarparten.

Avdelningens företrädare kommer nu att träffa medlarna igen under tisdagsförmiddagen för fortsatta samtal.

---

Today's meeting with the mediators was focused on gathering information. The Swedish Dockworkers' Union was tasked with presenting our view of the issues at hand and the relevant background to the APMT Gothenburg Dispute. The mediators have gathered the same kind of information from the employer during the course of the day.

The union's representatives will meet with the mediators again on Tuesday morning.