Övertidsblockaden mot APMT Gothenburg har återupptagits / Overtime ban resumed at APMT Gothenburg

2016-12-05 [In English below]

Efter att medlingsinsatserna i konflikten på APM Terminals Gothenburg avslutats fredagen den 2:a december har Hamn4ans tidigare varslade övertids-, nyanställnings- och övertidsblockad åter trätt i kraft i Göteborgs containerterminal under måndagen.

---

After the mediation efforts ended on Friday the 2nd of December, the SDU Local 4 resumed the ban on overtime at APM Terminals Gothenburg on Monday.