Kort kommentar angående APMT:s personalbrev idag / Short comment on APMT Gothenburg's letter to it's employees today

2016-12-09 [In English below]

APM Terminals Gothenburg har idag skickat ut ett nytt brev till alla anställda. I brevet beskriver man att de statliga medlarna föreslagit Hamn4an en kollektivavtalslösning som avdelningen påstås ha tackat nej till.

Fackföreningen avser fortsatt att försöka hålla sig till de rekommendationer vi fått, bl.a. av de av Medlingsinstitutet utsedda medlarna, att i det här läget inte hänfalla åt offentliga utspel om medlingssamtalen och förhandlingsläget eftersom att det riskerar att bidra till ytterligare låsningar.

Påståendet om ett medlarbud är dock direkt felaktigt. Det framfördes redan i onsdags av HR-chef Sophia Tuveson i ett brev till fackföreningen, där hon efterfrågade skriftlig bekräftelse på att Hamn4an tackade nej till ett påstått medlarbud. Avdelningen svarade under torsdagen, med kopia till medlarna, att fackföreningen är beredd att omgående återuppta direktförhandlingar och fortsätta förhandla om de olika lösningsmodeller som diskuterades under medlingssamtalen.
Från medlarnas sida har det dock inte lämnats något bud, vilket också framgick tydligt i Medlingsinstitutets pressmeddelande för en vecka sedan.

---

APM Terminals Gothenburg's employees received a new letter from the company today. The letter claims that the mediators, during last week's state sponsored mediation, requested that the Swedish Dockworkers' Union Local 4 sign a CBA with the company and that the union then turned down the bid from the mediators.

The SDU will continue to abide by the recommendations we've been given by the state mediators to limit public statements about the mediation process and negotiations at this point.

However, the claim that there was a bid from the mediators is simply incorrect. It was put forward by APMT Gothenburg's Head of HR Sophia Tuveson on Wednesday in a letter to the union, where she requested written confirmation of the union's rejection of a supposed bid from the mediators. The union replied on Thursday, with a copy to the mediators, that we are ready to resume direct negotiations about all the different long-term solutions that were discussed during the mediation.
However, the mediators have not put forward any bid, which was made quite clear in the press statement from the Swedish National Mediation Office last week.