Om dagens möten / About today's meetings

2016-12-16 [In English below]

På fredagsmorgonen träffade International Dockworkers' Council:s generalkoordinator Jordi Aragunde, som flugit in från Barcelona, APM Terminals Gothenburgs VD Henrik Kristensen för att diskutera den rådande situationen i Göteborgs containerterminal.

Efter morgonmötet förberedde avdelningen ett skriftligt förslag för att försöka bryta dödläget i konflikten och hitta en konstruktiv väg framåt för alla berörda parter. Förslaget togs fram tillsammans med IDC:s Aragunde och i enlighet med inriktningsbeslutet som fattades på Hamn4ans medlemsmöte under gårdagskvällen. Avdelningens förslag presenterades för företagsledningen vid ett nytt möte på fredagseftermiddagen.

Bolaget meddelade att man avsåg återkomma med ett formellt svar under nästa vecka.

Situationen är i övrigt oförändrad sedan medlemsmötet igår.

--

On Friday morning, the General Coordinator of the International Dockworkers' Council Jordi Aragunde met with APM Terminals Gothenburg's CEO Henrik Kristensen to discuss the situation at the container terminal.

After the meeting, the Swedish Dockworkers' Union Local 4 together with IDC's GC Aragunde prepared a written proposal to the company in accordance with the decision taken on the union's membership assembly on Thursday. The proposal was presented to the company's management at a new meeting later in the afternoon, in an effort to try to break the current deadlock in the dispute and look for a constructive way forward for all concerned parties.

The APMT Gothenburg management stated that they will give the union a formal response next week.

The situation is otherwise unchanged since yesterday's membership assembly.