Internationellt möte om APMT-konflikten - Hamnarbetarförbundet drar tillbaka alla stridsåtgärder

2017-02-17 Sedan närmare två veckor tillbaka har International Dockworkers’ Council försökt få till ett nytt möte med APM Terminals VD Henrik Kristensen.

Efter en inledande brevväxling menade Henrik Kristensen att ett sådant möte förutsatte att samtliga varslade stridsåtgärder drogs tillbaka. Hamn4ans styrelse och IDC:s ledning meddelade efter diskussion redan i förra veckan att man accepterade att tillmötesgå kravet när ett mötesdatum fastställts.
Efter ett antal nya krav samt en längre tids tystnad från APMT:s VD Henrik Kristensen fick International Dockworkers’ Council under torsdagskvällen den 16:e februari slutgiltig bekräftelse på att företaget kommer att delta i ett internationellt möte i Göteborg nästa vecka, onsdagen den 22:a februari klockan 18.00.

Hamn4an har under fredagsmorgonen meddelat såväl APM Terminals Gothenburg som Medlingsinstitutet att alla varslade stridsåtgärder, såväl löpande blockader som aviserade punktstrejker, omedelbart har återkallats. Följdaktligen återkallas också alla Hamnarbetarförbundets varslade sympatiaktioner runtom i landet. Avdelningsstyrelsens beslut kommer att tas upp för diskussion på kommande medlemsmöte.

Avdelningen kallar nu till nytt medlemsmöte om APMT-konflikten på Galären (Bali) torsdagen den 23:e februari klockan 16.00, för att ta beslut om den fortsatta strategin. Medlemsmötet kommer alltså att hållas efter mötet med APMT:s ledning samt i direkt anslutning till International Dockworkers' Council Working Group-möte för Europa-zonen, vilket ju är förlagt till Göteborg.

Pressmeddelande kommer att gå ut senare under dagen.