FAKTA OM STREJKER/LOCKOUTER PÅ APM TERMINALS 2017

2017-07-05 En liten faktaruta för dig som vill slippa pinsamma situationer till följd av arbetsgivarsidans desinformation

Sv Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg har genomfört en strejk under året. Fackföreningens stidsåtgärd innebar arbetsnedläggelse mellan klockan 12.00 och 20.00 den 24:e januari.

Totalt produktionsbortfall: 8 timmar

APM Terminals Gothenburg har genomfört en lockout under året. Arbetsgivarens stridsåtgärd innebar utestängning av kollektivanställda och total nedstängning av terminalen alla vardagar mellan klockan 16.00 och 07.00 från den 19:e maj till och med den 30:e juni. 

​Totalt produktionsbortfall: 371 timmar