Det börjar klarna för de flesta att situationen inte är så enkel som att Transports avtalsmonopol i hamnarna vilar på att ”konkurrenten” är en lokal Göteborgsföreteelse eller vill ersätta riksavtal med företagsavtal. Tidningen Arbetets ledare (29/1) beskriver förutsättningarna på ett bra sätt: ”I Göteborgs hamn är Hamnarbetarförbundet otvetydigt störst. Men kollektivavtal är rikstäckande. Och på riksplanet är Transport och Hamnarbetarförbundet jämnstora inom området.” Tyvärr framhärdar LO i sitt påstående att ett jämbördigt avtalssamarbete mellan Hamnarbetarförbundet och Transport skulle vara praktiskt omöjligt. Det är märkligt historielöst. I verkligheten har de båda facken gemensamt förhandlat och nått uppgörelser med arbetsgivarna i många av landets hamnar under årtionden.

Ett långsiktigt fackligt samarbete i hamnarna är inte bara möjligt utan nödvändigt. Men det förutsätter ömsesidig respekt och en rak, lösningsinriktad dialog. Maktspråk kommer inte att fungera.