Hamnarbetarförbundet bjuder in till pressträff

2018-03-19 Ställningstaganden i två avgörande aktuella frågor offentliggörs

Tid: Onsdag 21 mars kl 14.00
Plats: Sydatlanten 6, lokal Bali, Göteborgs hamn

Dialog mellan Hamnarbetarförbundet och LO
Den fackliga sammansättningen i hamnarna är en av de frågor som aktualiserats med anledning av krisen på APM Terminals, och den utredning om att begränsa konflikträtten som regeringen tillsatte våren 2017. Under vintern har företrädare för Hamnarbetarförbundet och LO träffats vid ett flertal tillfällen för att diskutera möjligheterna till avtalssamarbete i hamnarna. Samtalen har lett fram till ett antal konkreta frågeställningar kring fackligt samarbete, heltäckande fredspliktsuppgörelse för landets hamnar samt ett eventuellt framtida sammangående mellan hamnarbetarnas båda fackliga organisationer Hamnarbetarförbundet och Transportarbetareförbundet.

Hamnarbetarförbundets ställningstaganden i dessa frågor offentliggöras vid presskonferensen, där vi också kommenterar dialogen med LO i övrigt.

Sveriges Hamnar utestänger Hamnarbetarförbundet från nuvarande samverkan 
i samtliga medlemsföretag.
De senaste veckorna har flertalet lokalavdelningar meddelats att all samverkan med arbetsgivaren kommer att avslutas från 1 april. Det innebär bland annat att Hamnarbetarförbundet inte längre kommer att kallas till förhandlingar, att valda skyddsombud utestängs från arbetsmiljöarbetet, att företrädare fråntas rätten till facklig tid, och att lokalavdelningar vräks från sina  facklokaler. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 16:e mars diskuterat hur arbetsgivarorganisationens krigsförklaring ska bemötas.

Hamnarbetarförbundets svar på Sveriges Hamnars utestängningsstrategi och en samlad bild av konsekvenserna offentliggörs vid presskonferensen.

 

KONTAKT

Eskil Rönér, förbundsordförande
tel 0725 21 18 50

Amanda Kappelmark, kanslist
tel 0725 21 21 90