Rapport: Konsekvenser av huvudorganisationernas gemensamma lagförslag om inskränkningar i strejkrätten

2018-07-03 Detta är en sammanfattning av rapporten som kommer i sin helhet nästa vecka

Bland fackligt engagerade är den nya uppgörelsen mellan LO, TCO och Saco samt Svenskt Näringsliv ett hett debattämne. Men vad innebär den egentligen?

De fackliga centralorganisationerna påstår att deras 3,4 miljoner medlemmar inte kommer att påverkas alls. Kritiker hävdar istället att lagförslaget förbjuder alla fack att ta strid för att förbättra medlemmarnas arbetsvillkor, om arbetsgivare redan tecknat kollektivavtal med en annan organisation. 

Hamnarbetarförbundets detaljanalys visar att inget av påståendena stämmer. Den pekar istället ut andra skäl till varför så kallad "avtalsshopping" och dumpning av arbetsvillkoren kommer att bli ett växande problem för alla svenska löntagare om parternas förslag blir lag.

Idag släpper Hamnarbetarförbundet en sammanfattning av det komplicerade lagförslagets konsekvenser. Under nästkommande vecka kommer den utförliga rapporten att publiceras i sin helhet. Ta dig tid att sätta dig in i vad som kommer att bli en höstens mest infekterade politiska frågor.