Någon annans skyddsombud - en lucka i lagen?

2018-07-17 Hamnarbetarförbundet arrangerade seminarium och paneldiskusison under Almedalsveckan

Under våren har arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar återkallat mandatet för över 100 skyddsombud runtom i landet, med hänvisning till att endast kollektivavtalsbärande fackförbund har rätt att utse skyddsombud. Under den här programpunkten ville vi försöka lyfta frågan till en mer principiell nivå. Hur skapar man förtroende för skyddsarbetet om de flesta i personalen inte själva är med och väljer skyddsombud? Vilka konsekvenser kan en sån här praxis få för säkerheten på arbetsplatser? Och hur kan en eventuell förändring i konfliktreglerna på arbetsmarknaden komma att påverka de här frågorna?

Det blev ett välbesökt arrangemang, som även är tillgängigt nu i efterhand. Vi har delat upp det i två filmer, en med Maria steinergs föreläsning, och ett med paneldiskussionen. Ljudet svajar lite ibland, men ta chansen att se det här intressanta arrangemanget om arbetsmiljöarbete! Längst ner finns också åhörarkopior från Marias föredrag.

Inledare: Maria Steinberg, jurist och forskare i Arbetsmiljörätt med särskild inriktning Skyddsombudsrätt

Panel:
Joakim Ärlund, VD Sveriges Hamnar
Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot Svenska Hamnarbetarförbundet
Penilla Gunther (KD), ordinarie ledamot Näringsutskottet och ersättare i Arbetsmarknadsutskottet
Ali Esbati (V), ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet
Sonia Koppen, ordförande Vision Göteborg
Maria Steinberg, jursit och forskare i Arbetsmiljörätt med särskild inriktning skyddsombudsrätt
 

Del 1 - föredraget

 

Del 2 - paneldiskussionen