Rapport: Konsekvenser av huvudorganisationernas gemensamma lagförslag om inskränkningar i strejkrätten

2018-09-21 Rapporten i sin helhet - debattartikel - pressmeddelande - filmklipp

Detta är den första utförliga analysen som presenterats av det lagförslag ("Utvidgad fredsplikt") som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv lade fram 5 juli 2018. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har meddelat att det nu är parternas förslag som regeringen kommer att gå vidare med, istället för det betänkande som regeringens egen utredning lade fram senare samma vecka. 

Hamnarbetarförbundets rapport visar att många tidigare bedömningar av lagförslagets konsekvenser varit felaktiga. I rapporten analyseras främst tre områden:

- Risken för ökade formella rättsinvändningar från arbetsgivarsidan som kan försena, försvåra eller rent av göra stridsåtgärder omöjliga.
- Risken för "avtalsshopping" genom att etablerade arbetsgivare omdefinierar sin personal och byter avtalsområde inom eller mellan de fackliga centralorganisationerna.
- Risken för att det uppkommer arbetsgivarkontrollerade, så kallade gula fackföreningar.

Ambitionen är att klarlägga både nuvarnade spelregler och föreslagna förändringar på ett sätt som blir begripligt för arbetstagare i allmänhet, snarare än bara jurister och arbetsmarknadsexperter. I slutet av rapporten finns en sammanfattning.


Nedan hittar du rapporten i sin helhet och en debattartikel som publicerades i SvD i samband med att den släpptes 9 juli.  Här uttalar sig förbundsstyrelseledamoten Erik Helgeson i ett pressmeddelande om rapportens innehåll.

Strejkrättsskolan del 1 - Avtalsshopping och det värdelösa andraavtalet.

Strejkrättsskolan del 2 - LO, TCO och Sacos chansningar

Strejkrättsskolan del 3 - Gula fackföreningar

Strejkrättsskolan del 4 - Arbetsdomstolens utökade makt

Strejkrättsskolan del 5 - Formella hinder för konflikt och AD:s nya mandat att bedöma vad som är rimligt och seriöst

Strejkrättsskolan del 6 - Om förbud mot att tillföra krav under pågående konflikt

Strejkrättsskolan del 7 - Om konsekvenser för Hamnarbetarförbundet