Nationell medlemsomröstning startar 24 oktober

2018-10-23 Ta ditt medlemskap på allvar - använd din rösträtt!

Onsdag 24 oktober startar en nationell medlemsomröstning. Alla yrkesverksamma medlemmar har rösträtt. Det är din avdelning som administrerar omröstningen, så ta kontakt med den om du inte redan fått information om medlemsmöten och annat praktiskt.

Medlemmar som inte har en avdelning kommer att bli kontaktade så hittar vi ett smidigt sätt för er att rösta. 
Röstsedeln är formulerad såhär:

”Svenska Hamnarbetarförbundets förbundskonferens beslutade den 12:e oktober 2018 att föreslå följande:

Förbundsstyrelsen ska omedelbart ges mandat att varsla om samt verkställa stridsåtgärder mot arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och dess medlemsföretag. Sådana stridsåtgärder ska syfta till att utöva påtryckningar på arbetsgivarna för att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet som fullvärdig avtalspart.

Du har nu som medlem i Hamnarbetaförbundet rätt att ta ställning till förslaget i en allmän medlemsomröstning. Ställer du dig bakom förbundskonferensen förslag?”

 

Ta ditt medlemskap på allvar – använd din rösträtt!