SVERIGES HAMNAR SÄGER NEJ TILL ATT TECKNA LIKALYDANDE KOLLEKTIVAVTAL MED HAMNARBETARFÖRBUNDET - FÖRHANDLINGARNA AVSLUTADE I OENIGHET

2018-12-19 Pressmeddelande

Idag, onsdagen den 19 december, träffades Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar i Göteborg för att återuppta samtalen om fackets förslag att teckna ett innehållsmässigt likalydande kollektivavtal som det som redan existerar mellan Transportarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen i stuveribranschen.

Dagens möte, som var det femte sedan förhandlingarna inleddes i oktober, blev också det sista. Kollektivavtalsförhandlingarna är nu formellt avslutade. Trots att parterna har nått samsyn om alla praktiska frågor gällande arbetarskydd och bolagsstyrelserepresentation med mera har man inte kunnat komma överens om Hamnarbetarförbundets framtida status som facklig avtalspart. Sveriges Hamnar har avvisat alla avtalsförslag som innebär att medlemsföretagen i hamnarna skulle bli skyldiga att inkludera även Hamnarbetarförbundet i framtida förhandlingar och uppgörelser om fackmedlemmarnas villkor på arbetsplatserna.

- Vi är tyvärr tillbaka på ruta ett. Efter sex veckor av konstruktiva samtal dödade Sveriges Hamnar förhandlingarna om ett parallellt likalydande riksavtal när man istället försökte pracka på oss ett värdelöst hängavtal igen. Vi säljer inte fredsplikt utan garantier om att få delta i framtida förhandlingar och uppgörelser ute på arbetsplatserna där våra medlemmar jobbar. Såna utpressningsbud hör inte hemma på svensk arbetsmarknad, säger Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundets förhandlingsdelegation i en kommentar.

- Det är sorgligt att Sveriges Hamnar efter hoppingivande samtal backade tillbaka till ett tio år gammalt motbud. De försökte locka oss med betald facklig tid och att vi skulle få tillbaka våra hundra skyddsombud, som fråntogs sina befogenheter av arbetsgivarna i våras. Jag tycker det känns lågt att använda skyddsarbetet ute på våra potentiellt farliga arbetsplatser som ett påtryckningsmedel. Och vad ska vi med betald facklig tid eller medlemsdemokrati till om vi är hänvisade till att sitta på läktaren och styras av uppgörelser vi inte kan påverka? fortsätter Helgeson.


Parterna har diskuterat möjligheten att försöka komma vidare genom frivillig medling, men har inte kunnat komma överens om formerna. Hamnarbetarförbundet föreslog att parterna gemensamt skulle tillfråga utomstående medlare från universiteten eller domstolsväsendet, vilket Sveriges Hamnar avvisade. Hamnarbetarförbundet föreslog då att parterna gemensamt ska vända sig till Medlingsinstitutet, och begära medling av Medlingsinstitutets fasta medlare Ralf Larsson, lagman, och/eller före detta rådmannen Karl Glimnell. Arbetsgivarorganisationen sade dock nej även till en sådan lösning.

- För oss är grundförutsättningen för frivillig medling att båda parter har förtroende för processen. Vi var som bekant djupt kritiska till insatsen från medlarna i konflikten på APM Terminals förra året, och många minns fortfarande uttalanden i SVT:s Uppdrag Granskning om att vi borde upplösa vår organisation och istället gå in i LO-förbundet Transport. Vi kan inte försätta oss i en situation där vi åläggs medlare med samma bakgrund igen, säger Eskil Rönér, Hamnarbetarförbundets förbundsordförande.

Efter att kollektivavtalsförhandlingarna nu strandat råder ett mycket spänt läge i landets hamnar, där bara ungefär hälften av de kollektivanställda omfattas av fredsplikt. Tidigare i höst genomförde Hamnarbetarförbundet en medlemsomröstning där en kvalificerad majoritet (84%) av hamnarbetarna stödde förslaget att ge förbundsstyrelsen mandat att varsla om nationella konfliktåtgärder i syfte att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal.

 

KONTAKT

Erik Helgeson
0703 65 49 14

Eskil Rönér
0725 21 18 50