Sveriges Hamnar trappar upp konflikten – massiv lockout i landets hamnar

2019-01-17 Pressmeddelande

Efter en telefonkontakt i måndags har Svenska Hamnarbetarförbundet inte hört av arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Därför skickade fackförbundet i förmiddags (17/1) en förhandlingsframställan enligt medbestämmandelagen för att få tillstånd samtal med motparten. Arbetsgivaren svarade under eftermiddagen med ett massivt lockoutvarsel som innebär en kraftig upptrappning av avtalskonflikten.

- Det här känns förvånande och oseriöst. Dels försöker man låtsas som att det här inte innebär en upptrappning trots att man utvidgar produktionsstoppen, i flera hamnar från två till 15 timmar. Samtidigt verkar man ha struntat i gällande varselregler om att stridsåtgärder ska meddelas minst 9 dagar i förväg, kommenterar Erik Helgeson

- Det är svårt att förstå syftet med arbetsgivarnas upptrappning. Sommaren 2017 var våra medlemmar lockoutade i sex veckor utan att arbetsgivarsidan lyckades tvinga på oss ett värdelöst hängavtal. Det är svårt att förstå varför man förväntar sig ett annat utfall den här gången, fortsätter Helgeson

Lockoutvarslet kom efter det att hamnarbetarförbundet meddelats av Medlingsinstitutet att man tänker förordna tre medlare i konflikten.

- Gällande kommande medling står vi självklart till förfogande och hoppas på konstruktiva samtal. Samtidigt känns det väldigt märkligt att MI återigen utsett Anders Lindström trots att vi varit så tydliga i vår kritik av hans tidigare insats på APM Terminals avslutar Erik Helgeson