Så här slår Sveriges Hamnars Lockout i hamnarna

2019-01-17 På torsdagseftermiddagen mottog förbundet ett varsel om lockout.

På torsdagseftermiddagen mottog förbundet ett varsel om lockout. Lockoutens omfattning kan du se i tabellerna här under.
Tider och dagar markerade med rött är inte varslade i tid enligt de § i MBL som regelerar varseltid för konflikt.
Samma regler gäller för arbetsgivarna som för fackliga organisationer.

 

Företag

Tid för lockout, utestängning från arbetsplatsen

Helsingborgs Hamn AB (556024-0979)

23 januari 2019 kl. 09:00 till kl. 23:59

SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall

23 januari 2019 kl. 12:00 till kl. 23:59

Yilport Gävle AB (559007-6898), Granudden

23 januari 2019 kl. 21.00 till

24 januari kl. 20:59

Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)

23 januari 2019 kl. 07.00 till kl. 23:59

CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)

23 januari 2019 kl. 07.00 till kl. 23:59

SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund

23 januari 2019 kl. 09.00 till kl. 23:59

Kvarkenhamnar AB (556975-9037)

23 januari 2019 kl. 09.00 till kl. 23:59

Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025- 7809)

23 januari 2019 kl. 07.00 till kl. 23:59

Karlshamns Hamn AB (556016-9467)

23 januari 2019 kl. 09:30 till kl. 23:59

SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall

24 januari 2019 kl. 18:00 till kl. 23:59

Yilport Gävle AB (559007-6898), Granudden

24 januari 2019 kl. 21:00 till

den 25 januari kl. 20:59

Karlshamns Hamn AB (556016-9467)

24 januari 2019 kl. 09:30 till 23:59

Logent Ports & Terminals AB (556785-6322), Stockholm

24 januari 2019 kl. 07:00 till 23:59

Stockholms Hamn AB (556008-1647)

24 januari 2019 kl. 07:00 till23:59

 

 

 

 

Yilport Gävle AB (559007-6898), Granudden

25 januari 2019 kl. 21:00 till 26 januari 20:59

Helsingborgs Hamn AB (556024--0979)

25 januari 2019 kl. 09.00 till 23:59

Söderhamns Stuveri & Hamn AB (556025- 7809)

25 januari 2019 kl. 07:00 till 23:59

SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall

25 januari 2019 kl. 14:00 till 23:59

Karlshamns Hamn AB (556016-9467)

25 januari 2019 kl. 13:00 till 23:59

CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)

27 januari 2019 kl. 06:00 till 23:59

Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)

27 januari 2019 kl. 06:00 till kl. 23:59

Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)

27 januari 2019 kl. 14:00 till kl. 23:59

Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025- 7809)

28 januari 2019 kl. 07:00 till kl. 23:59

GothenburgRo/RoTerminalAB(556785- 6314)

28 januari 2019 kl. 14:00 till kl. 23:59

Shorelink AB (556053-7068), Piteå, Skellefteå, Luleå

29 januari 2019 kl. 06:00 till kl. 23:59