Medlingen avslutad - Hamnarbetarförbundet släpps fortfarande inte in som fullvärdig part

2019-01-22 Här hittar du dokumenten från medlingen

Tisdagen den 22a januari klockan 09.00, mottog Svenska Hamnarbetarförbundet en formell framställan från utsedda medlare i konflikten med Sveriges Hamnar. Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse beslutade enhälligt att avvisa medlarbudet, vilket meddelades såsom avtalat klockan 14.00.

Hamnarbetarförbundet avvisar medlarnas avtalsbud eftersom det kräver att fackförbundet avsäger sig rätten att vara delaktiga i lokala uppgörelser på arbetsplatserna där medlemmarna jobbar, möjligheten att tolka det egna avtalet och rätten att väcka talan i Arbetsdomstolen om arbetsgivarparten bryter mot ingångna avtal. Därmed skulle fackförbundet frivilligt avtala bort fackliga rättigheter som följer av normala kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden enligt lag och gällande rättspraxis. Medlarnas bud idag är i det närmast identiskt med den skriftliga kravlista som arbetsgivarparten framställde i söndags.