MEDLINGEN AVSLUTAD - HAMNARBETARFÖRBUNDET SLÄPPS FORTFARANDE INTE IN SOM FULLVÄRDIG PART

2019-01-22 Pressmeddelande

I morse, tisdagen den 22a januari klockan 09.00, mottog Svenska Hamnarbetarförbundet en formell framställan från utsedda medlare i konflikten med Sveriges Hamnar. Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse beslutade enhälligt att avvisa medlarbudet, vilket meddelades såsom avtalat klockan 14.00.

Hamnarbetarförbundet avvisar medlarnas avtalsbud eftersom det kräver att fackförbundet avsäger sig rätten att vara delaktiga i lokala uppgörelser på arbetsplatserna där medlemmarna jobbar, möjligheten att tolka det egna avtalet och rätten att väcka talan i Arbetsdomstolen om arbetsgivarparten bryter mot ingångna avtal. Därmed skulle fackförbundet frivilligt avtala bort fackliga rättigheter som följer av normala kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden enligt lag och gällande rättspraxis. Medlarnas bud idag är i det närmast identiskt med den skriftliga kravlista som arbetsgivarparten framställde i söndags.

Kommentarer från Hamnarbetarförbundets företrädare:

- Det är anmärkningsvärt att vi fått ett medlarbud närmast identiskt med arbetsgivarnas kravlista. Budet innebär inskränkningar av våra fackliga rättigheter som sträcker sig utanför gällande rättspraxis, säger förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson i en kommentar.

- Vi är givetvis medvetna om att vårt avtal skulle få en sämre rättslig ställning än det först ingångna Hamn- och Stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport, men det är magstarkt att kräva ytterligare eftergifter som skulle utestänga oss från möjligheten att exempelvis vara delaktiga och göra likalydande uppgörelser på lokal nivå ute i hamnarna, fortsätter han.

-  Det är beklagligt men tyvärr väntat att Sveriges Hamnar vägrar teckna ett normalt kollektivavtal med oss. Men kanske har vi ändå kommit någonstans den här helgen. Deras kravlista tydliggör ju även för vanligt folk att de inte vill ha oss som motpart vid förhandlingsbordet ute i hamnarna, trots att vi erbjuder fredsplikt, säger förbundsordförande Eskil Rönér.

- Man har erbjudit oss ett riktigt avtal men samtidigt krävt en bilaga som effektivt omvandlar det till ett hängavtal igen. Det börjar bli väldigt uttjatat, fortsätter Rönér.

- Argumentet att arbetsgivarnas kravlista skulle vara en följd av redan gällande rätt, faller ju på sin egen orimlighet. Om den beskriver självklarheter så är den ju också helt meningslös.

- Om Sveriges Hamnar ansåg att deras kravlista bara beskriver hur svensk lag ska tillämpas så finns det inga skäl att kasta hela branschen ut i vad som kan bli en dyr och uppslitande konflikt med punktstrejker och massiva lockouter. Istället borde man ju rimligen binda upp oss med fredsplikt och sedan hävda sin uppfattning i Arbetsdomstolen. Det är så man brukar göra inom den svenska modellen, avslutar Rönér.

HÄR HITTAR DU DE SKRIFTLIGA FÖRSLAGEN FRÅN MEDLARNA, HAMNARBETARFÖRBUNDET OCH SVERIGES HAMNAR


Bakgrund: Medlingssamtalen

Medlingssamtal inleddes i lördags på Näringslivets Hus i Stockholm. Under en timmas möte föredrog Svenska Hamnarbetarförbundet då förslaget om att teckna ett likalydande, innehållsmässigt identiskt riksavtal jämte det redan existerande Hamn- och Stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport.

Därefter följde en längre väntan innan arbetsgivarparten på söndagen för första gången presenterade ett skriftligt motförslag till Svenska Hamnarbetarförbundets avtalsbud. Arbetsgivarpartens motkrav var en avtalsbilaga där fackförbundet skulle avsäga sig rätten att vara delaktiga i lokala förhandlingar och uppgörelser ute i hamnarna. Fackförbundet skulle också avsäga sig möjligheten att tolka avtalets innehåll och rätten att väcka talan i Arbetsdomstolen om arbetsgivarna bryter mot avtal ute på arbetsplatserna.

Efter konsultation av juridisk expertis avvisade Hamnarbetarförbundet arbetsgivarsidans motförslag vid ett kortare samtal med medlarna, med hänvisning till att det skulle innebära oskäliga inskränkningar av fackförbundets rättigheter enligt lag och rättspraxis.
Istället framlade facket under söndagskvällen ytterligare ett förslag, som tydliggjorde att parterna är överens om att Hamn- och Stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transport är det först ingångna avtalet på tillämpningsområdet. Några inskränkningar av Hamnarbetarförbundets rättigheter utöver vad som därmed följer av gällande rätt kan dock inte bli aktuellt.
 
Under måndagen träffade Hamnarbetarförbundet endast medlarna under ett par minuter, då de meddelade att Sveriges Hamnar avvisat även det nya fackliga förslaget. Medlarna framförde också att de avsåg lägga den nu aktuella framställan på tisdagsmorgonen.

 

KONTAKT

Erik Helgeson
0703 65 49 14

Eskil Rönér
0725 21 18 50