Samlad lista över strejker och lockouter

2019-02-27

Listan uppdateras löpande med uppgifter om varslade konfliktåtgärder.
Strejk är en facklig konfliktåtgärd, som innebär att arbetstagarna lägger ner arbetet.
Lockout är arbetsgivarpartens konfliktåtgärd, som innebär att arbetstagarna utestängs från sin arbetsplats utan lön.

22 februari mottog Hamnarbetarförbundet ett varsel om lockout, övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad från Sveriges Hamnar. Varslet sträcker sig under perioden 6 mars - 31 juli 2019. Sveriges Hamnars varsel finns i en pdf längs ner på sidan.

Som svar på arbetsgivarnas omfattande lockout har Hamnarbetarförbundet varslat om total arbetsnedläggelse från 6 mars. Varslet finns som pdf längst ner på sidan.

*Överstrukna rader är återkallade aktioner

Dag och hamn Strejk   Lockout
Konflikt 2019-03-06      
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  06.00–08.00    
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  12.00–13.45    
Konflikt 2019-03-05      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  08.00–12.00    
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  16.00–20.00    
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  06.00–08.00    
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  12.00–13.45    
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)  Övertidsblockad    
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)  Övertidsblockad    
SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund  06.00–15.00    
Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025- 7809)  Övertidsblockad    
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå  Övertidsblockad    
Konflikt 2019-03-04      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  04.00–10.00    
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  20.00–23.45    
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  06.00–08.00    
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  12.00–13.45    
Helsingborgs Hamn AB (556024–0979)  13.00–23.59    
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)  07.00–16.00    
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)  07.00–16.00    
Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025- 7809)  Övertidsblockad    
Karlshamns Hamn AB (556016-9467)  07.00–11.00    
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå  Övertidsblockad    
Konflikt 2019-03-03      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  06.00–13.00    
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  18.15–22.15    
Konflikt 2019-03-01      
Logent Ports & Terminals AB (556785-6322), Stockholm   Övertidsblockad    
Konflikt 2019-02-28      
Logent Ports & Terminals AB (556785-6322), Stockholm   Övertidsblockad    
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  13.00–15.30    
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  21.00–23.00    
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  06.00–08.00    
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  12.00–13.45    
Helsingborgs Hamn AB (556024–0979)  06.00–12.00    
Yilport Gävle AB (559007-6898)  13.00–17.00    
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå  Övertidsblockad    
Konflikt 2019-02-27      
Logent Ports & Terminals AB (556785-6322), Stockholm   Övertidsblockad    
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  04.00–06.00    
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  06.00–08.00    
Helsingborgs Hamn AB (556024–0979)  06.00–08.00    
Yilport Gävle AB (559007-6898)  06.00–08.00    
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)  07.00–09.00    
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)  06.00–08.00    
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall  07.00–09.00    
SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund  06.00–08.00    
Kvarkenhamnar AB (556975-9037)  06.00–08.00    
Karlshamns Hamn AB (556016-9467)  07.00–09.00    
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå  07.00–09.00    
Konflikt 2019-02-22      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  04:45–08:45   04.45–23.59
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå  14.00–16.00   14.00–23.59
Konflikt 2019-02-21      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314)  13.00–15.00   13.00–23.59
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad  06.00–09.00   06.00–23.59
Helsingborgs Hamn AB (556024–0979)  06.00–09.00   06.00–23.59
Yilport Gävle AB (559007-6898)  06.00–10.00   06.00–23.59
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077)  07.00–09.00   07.00–23.59
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963)  07.00–09.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall  07.00–11.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund  09.00–13.00   09.00–23.59
Kvarkenhamnar AB (556975-9037)  09.00–13.00   09.00–23.59
Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025- 7809)  07.00–11.00   07.00–23.59
Karlshamns Hamn AB (556016-9467)  13.00–16.00   13.00–23.59
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå  14.00–16.00   14.00–23.59
Konflikt 2019-02-20      
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad 06.00–09.00   06.00–23.59
Helsingborgs Hamn AB (556024-0979) 06.00–09.00   06.00–23.59
Yilport Gävle AB (559007-6898) 06.00–10.00   06.00–23.59
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077) 07.00–09.00   07.00–23.59
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963) 07.00–09.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall 07.00–11.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund 09.00–13.00   09.00–23.59
Kvarkenhamnar AB (556975-9037) 09.00–13.00   09.00–23.59
Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809) 07.00–11.00   07.00–23.59
Karlshamns Hamn AB (556016-9467) 13.00–16.00   13.00–23.59
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå 14.00–16.00   14.00–23.59
Konflikt 2019-02-19      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785-6314) 13.00–16.00   13.00–23.59
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad 06.00–09.00   06.00–23.59
Helsingborgs Hamn AB (556024-0979) 06.00–09.00   06.00–23.59
Yilport Gävle AB (559007-6898) 06.00–10.00   06.00–23.59
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077) 07.00–09.00   07.00–23.59
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963) 07.00–09.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall 07.00–11.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund 09.00–13.00   09.00–23.59
Kvarkenhamnar AB (556975-9037) 09.00–13.00   09.00–23.59
Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809) 07.00–11.00   07.00–23.59
Karlshamns Hamn AB (556016-9467) 13.00–16.00   13.00–23.59
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå 14.00–16.00   14.00–23.59
Konflikt 2019-02-18      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314) 04.45–08.45   04.45–23.59
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad 06.00–09.00   06.00–23.59
Helsingborgs Hamn AB (556024–0979) 06.00–09.00   06.00–23.59
Yilport Gävle AB (559007-6898) 06.00–10.00   06.00–23.59
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077) 07.00–09.00   07.00–23.59
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963) 07.00–09.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall 07.00–11.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund 09.00–13.00   09.00–23.59
Kvarkenhamnar AB (556975-9037) 09.00–13.00   09.00–23.59
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå 14.00–16.00   14.00–23.59
Konflikt 2019-02-17      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314) 14.00–18.00   14.00–23.59
Konflikt 2019-02-08      
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall 14.00–16.00   14.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund 12.00–15.00   12.00–23.59
Kvarkenhamnar AB (556975-9037) 13.00–15.00   13.00–23.59
Karlshamns Hamn AB (556016-9467) 13.00–15.00   13.00–23.59
Konflikt 2019-02-07      
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall 18.00–20.00   18.00–23.59
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad 06.00–08.00   06.00–23.59
Södra Skogsägarna (729500-3789 ), Mönsterås 23.00–02.00    
Konflikt 2019-02-06      
Hallands Hamnar AB (556908-4204), Halmstad 06.00–08.00   06.00–23.59
Södra Skogsägarna (729500-3789 ), Mönsterås 13.00-15.30   13.00–23.59
Konflikt 2019-01-29      
ShoreLink AB (556053–7168), Piteå     06.00–23.59
Konflikt 2019-01-28      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314) 14.00–18.00   14.00–23.59
Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809) 07.00–09.00   07.00–23.59
Konflikt 2019-01-27      
Gothenburg Ro/Ro Terminal AB (556785- 6314) 14.00–20.00   14.00–23.59
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077) 06.00–08.00   06.00–23.59
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963) 06.00–08.00   06.00–23.59
Konflikt 2019-01-25      
Helsingborgs Hamn AB (556024–0979) 09.00–11.00   09.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall 14.00–16.00   14.00–23.59
Yilport Gävle AB (559007-6898) 21.00–23.00   25/1 21.00
      – 26/1 20.59
Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809) 07.00–09.00   07.00–23.59
Karlshamns Hamn AB (556016-9467) 13.00–15.00   13.00–23.59
Konflikt 2019-01-24      
Logent Ports & Terminals AB (556785-6322), Stockholm   07.00–10.00   07.00–23.59
Stockholms Hamn AB (556008-1647) 07.00–10.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall 18.00–20.00   18.00–23.59
Yilport Gävle AB (559007-6898) 21.00–23.00   24/1 21.00
      – 25/1 20.59
Karlshamns Hamn AB (556016-9467) 09.30–11.30   09.30–23.59
Konflikt 2019-01-23      
Helsingborgs Hamn AB (556024–0979) 09.00–11.00   09.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Sundsvall 12.00–14.00   12.00–23.59
Yilport Gävle AB (559007-6898) 21.00–23.00   23/1 21.00
      – 24/1 20.59
Copenhagen Malmö Port AB (556027-4077) 07.00–09.00   07.00–23.59
CMP Norra Hamnen AB (559061-3963) 07.00–09.00   07.00–23.59
SCA Logistics AB (556431-6965), Holmsund 09.00–13.00   09.00–23.59
Kvarkenhamnar AB (556975-9037) 09.00–13.00   09.00–23.59
Söderhamns Stuveri och Hamn AB (556025-7809) 07.00–09.00   07.00–23.59
Karlshamns Hamn AB (556016-9467)  09.30–11.30   09.30–23.59