Efter dagens medling – nya formuleringar, men samma innehåll

2019-02-16 Pressmeddelande

Svenska Hamnarbetarförbundet har idag tagit del av ännu ett bud från medlarna i hamnkonflikten.
 
- Det här budet är bara ett förtydligande av det tidigare, och klargör vilka avsteg man vill ha från svensk lag och rättspraxis gällande normala så kallade andravtal. Vi ska förbjudas att delta i lokala förhandlingar om allt från turordningslistor vid arbetsbrist till semesterförläggning och arbetstider, säger förbundsstyrelseledamot Erik Helgeson.
 
- Vi tar med oss detta till förbundsstyrelsen för ställningstagande, men ser just nu ingen anledning att dra tillbaka våra varsel om punktstrejker den kommande veckan, säger han.
 
- Om vi kunnat stryka två meningar och ytterligare tre ord på de två A4-sidorna hade vi haft ett rent andraavtal. Då hade vi varit hamn nu och branschen hade haft heltäckande fredsplikt. Men Sveriges Hamnars förbehåll verkar fortfarande inte förhandlingsbara.
 
Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har meddelat att de drar tillbaka sina lockoutvarsel för närvarande.
 
- Att de drar tillbaka sina varsel om utestängning av våra medlemmar känns som en panikåtgärd inför nästa vecka. De behövde ha en anledning att ta sig ur de enorma produktionsstörningar som den här massiva lockouten skulle ha orsakat för hamnarna och svensk industri. Nu fick de det, trots att ingenting egentligen förändrats. Det kanske var bra för alla parter, avslutar Helgeson.