Hamnarbetarförbundet kommenterar Sveriges Hamnars upptrappning av konflikten

2019-02-22

fredag 22 februari mottog Hamnarbetarförbundet ett omfattande varsel om stridsåtgärder från arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Det handlar om lockout på fridagar (lediga dagar enligt schema), och blockad mot övertidsarbete, nyanställning och inhyrning mot förbundets medlemmar.

Lockout på fridagar är alltså tänkt att innebära löneavdrag trots att arbetstagaren jobbar sin fulla arbetstid.

Stridsåtgärderna ska pågå under perioden 6 mars – 31 juli 2019.

Hamnarbetarförbundet tittar på vad varslet innebär under dagen, men kan direkt konstatera att detta är en upptrappning av konflikten. Inte minst för att stridsåtgärderna sträcker sig ända till mitten av sommaren. Det är tydligt att Sveriges Hamnars avsikt är att förmå medlemmar att lämna fackföreningen och att dränera vår konfliktkassa.

Vår inställning är att lockouten på fridagar kan vara en olovlig stridsåtgärd, och att även det angivna syftet med åtgärden ska bestridas. Det innehåller ett påstående om att vi inte följer svenska arbetsrättsregler, och är i sak fel. Det är ju arbetsgivarorganisationen som kräver avsteg från lagen genom att Hamnarbetarförbundet ska utestängas från lokala förhandlingar.