Stöd från Seko Infraklubben syd

2019-02-28 Stöttar Hamnarbetarförbundet med 200 000 kr

Vi på Hamn är överväldigade och mycket tacksamma för det här generösa stöduttalandet och ekonomiska bidraget.

 

Stöduttalande för hamnarbetarförbundets strejk till ett eget kollektivavtal.

Vi ger vårt fulla stöd till Hamnarbetarförbundet och deras rätt till grundläggande fackliga rättigheter.

De nuvarande konfliktåtgärdernas syfte är att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal som fullvärdig part med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Ett avtal med rätt att förhandla om medlemmarnas villkor och rätt att delta i skyddsorganisationen med valda skyddsombud.


Att Sveriges Hamnar lägger lockout på fridagar visar bara hur oseriösa de är. Vi beundrar Hamnarbetarförbundets sammanhållning och utvecklade demokratiska tänkande. Det är en genuint medlemsledd fackförening och ett fackligt föredöme.

Därför tar vi avstånd från svartmålningen av Hamnarbetarförbundet. Den har varit och är både osaklig och smaklös. Det borde vara självklart för fackförbunden och LO-ledningen att stödja Hamnarbetarförbundet och inte motarbeta dem. Det skulle stärka hela arbetarrörelsen istället för att som nu, splittra den.

Därför vill vi stödja hamnarbetarförbundets arbete genom att skänka 200.000 kronor så de kan fortsätta sin kamp för grundläggande fackliga rättigheter. Enighet ger styrka!

Antaget på årsmötet 26/2 2019 för Seko Infraklubben Syd årsmöte.
Ordförande Henrik Eneroth.