Sympatiblockad mot containerfartyget "Wes Janine" i svenska hamnar

2020-05-13 Portugisiska hamnarbetsgivare exploaterar Corona-pandemin för att tränga undan hamnarbetarnas fackförening och kollektivavtal.

Från klockan 18.00 ikväll, den 13e maj, är containerfartyget Wes Janine försatt i blockad av Svenska Hamnarbetarförbundet. Under onsdagen mottog förbundet en formell hemställan om sympatiåtgärder från våra kamrater i det portugisiska hamnarbetarfacket SEAL, efter att Wes Janine lastats av extern arbetskraft utan kollektivavtal i Lissabons hamn under pågående arbetsmarknadskonflikt där.

Fartyget förväntas ankomma till APM Terminals i Göteborgs hamn redan ikväll, men hamnarbetarna kommer alltså inte att vare sig lossa eller lasta fartyget eller hantera gods som kommer från eller ska lastas på Wes Janine. Den korta varseltiden gör att det är svårt att vidta normala förberedelser för liknande sympatiaktioner och många frågor kommer att behöva lösas löpande under onsdagskvällen och framåt.

APM Terminals Gothenburg har under kvällen delat ut interna informationsblad angående att man inte tänker respektera stridsåtgärderna i enlighet med god sed på svensk arbetsmarknad, utan istället försöka lossa och lasta fartyget med icke fackansluten personal under morgondagen. Det är därför viktigt att även oorganiserad bemanningspersonal på Adecco nås av informationen att man har rätt att förhålla sig neutral i samband med varslade stridsåtgärder och därför inte behöver utföra arbete på Wes Janine, som omfattas av facklig blockad.

Bakgrund:

Konflikten i Lissabons hamn har föregåtts av långa förhandlingar som i grunden handlar om att hamnarbetsgivarna inte lever upp till sina åtaganden i det kollektivavtal man tecknade med hamnarbetarnas fackförbund SEAL år 2015. Avtalade lönehöjningar och förbättringar av arbetsvillkoren har uteblivit. Detta tvingade SEAL att i början av 2020 varsla om stridsåtgärder som skulle träda i kraft i mars.

Enligt portugisisk lag är strejkbryteri förbjudet. Det är alltså inte tillåtet för arbetsgivare att ta in extern personal för att ersätta strejkande arbetare under konflikt.

Till följd av Corona-pandemin utlyste den portugisiska regeringen dock en sorts undantagstillstånd i landet under våren, under vilket fackliga stridsåtgärder tillfälligt suspenderades. Hamnarbetsgivarna i Lissabon, under ledning av det turkiska storföretaget Yilport, utnyttjade då skamlöst krissituationen för att mycket snabbt pressa in bemanningsföretag och annan extern arbetskraft i hamnen för att kunna tränga undan de fackligt organiserade hamnarbetarna från hamnportar, maskinkörning, manuellt arbete och fartygsberedning i hamnen.

När undantagstillståndet lyftes i maj och hamnarbetarnas strejkaktioner kunde träda i kraft, ersatte hamnarbetsgivarna dem med den nya snabbrekryterade externa arbetsstyrkan, under förespeglingen att det inte rörde sig om strejkbrytare utan om egen befintlig personal. Strejkbrytarna som bl.a. lastat nu aktuella Wes Janine omfattas inte av något kollektivavtal och har i många fall närmast obefintlig utbildning för arbetsuppgifterna. Närmare 150 fackligt organiserade hamnarbetare från blixtpoolen och även fastanställd personal har samtidigt trängts ut från sina arbeten i Lissabons hamn.