Hamnarbetarförbundet uppmanar regeringen att stänga ute Ryssland från svenska hamnar

2022-03-03 Pressmeddelande

I ett brev som skickats till infrastrukturminister Tomas Eneroth idag söker Svenska Hamnarbetarförbundet klargörande från Sveriges regering avseende vilka konsekvenser redan beslutade sanktioner mot Ryssland och Putin-regimen har för ryska fartygs tillgång till svenska hamnar.
 
Förbundet uppmanar också Sveriges regering att följa andra europeiska regeringar och tydligt markera att svenska hamnar tills vidare stängs för fartyg som är ryska eller har koppling till Ryssland. 

Hamnarbetarförbundets medlemmar uttrycker en stark motvilja mot att befatta sig med ryska fartyg och gods på väg till och från Ryssland under landets pågående angreppskrig mot Ukraina. Hamnarbetarna vill göra det man kan för att med civila påtryckningsmedel höja den ekonomiska och politiska prislappen för Putin-regimens agerande.
 
Fackföreningen meddelar också i brevet till infrastrukturministern att man kommer att ställa sig positiva till en eventuell ukrainsk begäran om sympatiåtgärder riktade mot ryska intressen, och att man då förutsätter att normala svenska konfliktregler med krav på sju vardagars varseltid för fackliga stridsåtgärder mot exempelvis fartyg på väg till och från Ryssland i så fall kan åsidosättas, och att sympatiblockader kan inledas omedelbart

Brevet i sin helhet finns bifogat nedan.