Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om ny blockad mot ryska fartyg samt sjötrafik till och från Ryssland

2022-05-17 Pressmeddelande


Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse har under tisdagen enhälligt beslutat att översända ett nytt varsel om sympatiblockad till arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Den varslade sympatiåtgärden träder i kraft torsdagen den 26 maj klockan 11.00 och innebär blockad mot alla ryskägda, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg samt alla sjötrafik till och från Ryssland till och med den 26 juni. Avsikten med blockaden är att stötta ukrainska fackliga motståndsyttringar i hamnarna och andra samhällssektorer mot den ryska invasionen.
 

-       Vi har sett en tydlig nedåtgående trend för svensk handel med Ryssland sedan vår första blockad inleddes i mars, men tyvärr finns fortfarande enskilda företag i Sverige som vill fortsätta handla med Ryssland under det här vansinniga anfallskriget, säger förbundsordförande Martin Berg i en kommentar.
 

-       Varken regering eller riksdag har än så länge vidtagit några mer långtgående åtgärder än EU:s närmast verkningslösa sanktionspaket för hamnarna, så vi känner ett ansvar att fortsätta göra vad vi kan, fortsätter Berg.
 

-       Våra fackliga kamrater i Ukraina har lagt ner ett jättejobb på att försöka förklara för vår motpart att det finns ett starkt fackligt intresse av att strypa pengatillströmningen till Putins krigskassa. Om bombningarna samt kidnappningar och massavskedanden i ockuperade hamnar kan fortgå obehindrat, riskerar all självständig facklig organisering kring Svarta Havet att slås ut. Det kan våra medlemmar inte blunda för, avslutar Berg.