Kommentar angående medlingssamtalen och APMT:s senaste pressutspel

2016-05-13

Hamn4an anser att vår  förbundsordförande Eskil Rönér och Sveriges Hamnars VD Joakim Ährlund bidragit mycket konstruktivt till diskussionerna mellan fackföreningen och APM Terminals. Det fanns förhoppningar att en lösning skulle kunna nås redan på onsdagseftermiddagen, men så blev alltså inte fallet.

Med anledning av APM Terminals pressrelease idag vill vi dock framföra två klarlägganden:

* Det är företaget, inte facket, som styrt den nu gällande tidsplanen för fortsatta  förhandlingar.

*  APM Terminals i Göteborg har idag fastslagit att en lösning på konflikten måste sluta med att man "får garantier att man klarar av att hålla servicenivåerna gentemot kunderna under sommaren."

Fackföreningen uppfattar uttalandet som svårbegripligt och märkligt. 

Om en förhandlingslösning nås ställer vi oss givetvis positiva till att bidra till att undvika personalbrister under sommaren. Detta har vi också klargjort för motparten redan i onsdags.

Fackföreningen kan dock aldrig lämna några "garantier" om servicenivån gentemot kunderna eftersom hamnarbetarkollektivet bara är inblandade i ett fåtal av de processer som avgör produktionsresultatet - planering av parker och operationer, personaltillsättning, kundkommunikation, it-stöd, maskintillgången, infrastruktur samt att leda och fördela arbetet är avgörande faktorer för att sommaren ska lyckas, vilka givetvis ligger utanför hamnarbetarnas kontroll och ansvar.