Pressmeddelande från Hamn4an: Strejk på APM Terminals i Göteborg idag

2016-05-17Förhandlingarna mellan fackföreningen och APM Terminals har fortsatt varit resultatlösa. Därför genomför Hamn4an nu en ny dygnslång strejk som kommer att stoppa allt arbete i containerterminalen, med start från klockan 16.00 idag.

Fackföreningen upplever att de centrala parternas medling i konflikten, som påbörjades onsdagen den 11:e maj, inledningsvis bidrog positivt till samtalsklimatet. Hamnarbetarförbundets förbundsordförande Eskil Rönér och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnars VD Joakim Ärlund har haft en uppriktig ambition att hitta konstruktiva lösningar, och lagt fram förslag för att undanröja konflikthotet som Hamn4an i många delar kunnat tillmötesgå. 

 

Tyvärr har även de centrala medlingassamtalen utvecklats i fel riktning. Det sista budet från APM Terminals företagsledning som lades fram igår, måndag, var i flera delar betydligt sämre än det första utkastet till uppgörelse som bolaget presenterade den 11:e maj.

 

Fackföreningens bedömning är att APM Terminals lokala ledning förefaller vara bakbunden av prestige, vilket gör att det är svårt att se en röd tråd i företagsledningens olika ställningstaganden och att nå fram till en uppgörelse.
 

- Det känns som att bolagsledningen målat in sig i ett hörn genom att förespegla att konflikten handlar om annat än de egentliga kärnfrågorna inför kunder och allmänhet, säger avdelningens ordförande Peter Annerback i en kommentar.

- Först hävdade APM Terminals i Göteborg att vi krävde inflytande som var helt främmande på den övriga arbetsmarknaden [se bl.a. G-P 160426]. 
 

- Sedan påstods problemet vara att vi motsatte oss flexibla schemalösningar likt de som bolaget själva sade upp i höstas. [se bl.a. APM Terminals kundkommunikation samt pressrelease 160503]

 

- Därefter hävdade man att vi försökte undantränga Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal och att en gång diskuterade tvistefrågor skulle betraktas som ”stängda” från ytterligare förhandlingar med oss [se bl.a. APM Terminals pressrelease 160511], fortsätter Annerback.


- Det har inte funnits något fog för något av detta. Det känns helt enkelt inte seriöst, avslutar Annerback.

Hamn4ans vice ordförande Anders Möller förklarar: 

- Vi har inte varit otydliga eller tillfört några fackliga krav under resans gång.

- Vi kämpar fortfarande för att ingångna uppgörelser ska hedras och en förhandlingsordning där vi har möjlighet att bidra med detaljkunskaper från olika arbetsställen och avlasta vår ordförande i olika förhandlingar. Vi måste också ha frihet att informera våra medlemmar om vad som sägs i förhandlingsrummen.  Det är helt normalt i hamnarna och på väldigt många svenska arbetsplatser, säger Möller.
 

- Vi vill inte heller att jobb som faller under hamnarbetarnas kollektivavtalsområde och normalt utförs av oss, ska läggas över på tjänstemän vid tider då företagsledningen tycker att detta är billigare. Vi kan inte ha den typen av ”kollektivavtalsshopping”, fortsätter Möller.


- Den sista kärnfrågan, den om semestern, löstes efter de tidigare punktstrejkerna. Den 3:e maj tilldelades vi i hamnarbetarkollektivet slutligen sommarsemester, så den frågan betraktar vi som utagerad nu, avslutar han.
 

I APM Terminals senaste pressutskick idag, den 17:e maj, upplever fackföreningen att bolaget återigen bytt ståndpunkt. Nu avkräver bolagets VD Henrik Kristensen garantier från hamnarbetarna om att APM Terminals kan hålla ”överenskomna servicenivåer och leveransåtaganden” för att det uppkomna dödläget ska kunna brytas. 

- Det är en ny giv. Från fackligt håll klargjorde vi redan under det första centrala medlingstillfället att vi är beredda att bidra på de sätt vi kan för att försöka lösa personaltillgången under sommarperioden, om vi når en acceptabel uppgörelse i kärnfrågorna och får arbetsro på terminalen. Vi var även öppna för att ensidigt åta oss ett halvårs moralisk fredsplikt i ett antal utestående frågor för att försöka återupprätta en fungerande dialog, förklarar ordförande Peter Annerback.

- Men vi kan givetvis inte lämna några garantier till kunderna om terminalens servicenivåer under sommaren. Det är alldeles för många faktorer som spelar in som vi inte kan påverka, inflikar Anders Möller.

- Det är ju inte vi som leder och fördelar arbetet. Vi styr inte över planeringen av operationer eller ytor och har inget inflytande över personaltillsättning, IT, maskintillgången eller produktionsprioriteringarna. Vi vet ju inte ens vad företaget har lovat att leverera. Det blir inte trovärdigt, fortsätter han.

- Det är en märklig situation. För en vecka sedan hävdade företagsledningen att man inte kunde diskutera ”stängda” förhandlingsfrågor med oss eftersom vi inte var kollektivavtalsbärande part. Nu vill man göra upp med oss om eftergifter i olika befintliga kollektivavtal i utbyte mot högst ordinära spelregler på arbetsplatsen, säger avdelningsordförande Peter Annerback.
 

- Vi strider inte om några pengafrågor. Vi borde rimligtvis vara närmare en situation där konflikten kan blåsas av, men istället känns det som vi står längre och längre ifrån varandra, avslutar Annerback.För mer information kontaktas:

Peter Annerback, avdelningsordförande

Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg 

0735-463802

 

Anders Möller, vice avdelningsordförande

Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg 

0706-871867

 

www.hamn4an.se