Pressmeddelande med anledning av medlemsmötet igår

2016-05-25Ny strejk på APM-terminalen i Göteborg men Hamn4an öppnar för avkylningsperiod.

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN HAMN4AN
 

Under tisdagseftermiddagen den 24:e maj inledde Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 en fjärde dygnslång strejk som stoppade all produktion på APM Terminals i Göteborg. Samtidigt trädde blockader mot omdirigerat gods i kraft i Halmstads och Helsingborgs hamnar, där Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar varslat om sympatiåtgärder. 

Hamn4ans medlemmar samlades på tisdagskvällen för möte om läget i förhandlingarna och den fortsatta konfliktstrategin. Konflikten på APM-terminalen i Göteborg är nu internationellt uppmärksammad och hamnarbetarfack från hela världen - bl.a. USA, Spanien, Australien, Storbritannien, Cypern, Mauretanien och Togo - har tillskrivit bolagets VD Henrik Kristensen för att uttrycka stöd för fackföreningens krav samt aktionsberedskap om konflikten fortsätter. Hamnarbetarförbundets internationella organisation International Dockworkers' Council (IDC), vars medlemsförbund samlar närmare 90 000 hamnarbetare, meddelade i ett pressmeddelande idag att man framledes tänker inta en mer aktiv roll i konflikten.

På den lokala förhandlingsfronten finns dock inga öppningar i dagsläget. APM Terminals företagsledning i Göteborg håller fast vid tidigare ståndpunkter att man exempelvis inte kan tänka sig några ändringar av rådande förhandlingsordning så länge hamnarbetarna inte accepterar omfattande eftergifter på andra områden. 
I ett brev till APM:s anställda poängterar VD Henrik Kristensen att företagsledningens hållning inte handlar om att det gått personlig prestige i frågan, utan att den ska ses som ett uttryck för "principfasthet". Fackföreningen har inte för avsikt att kommentera Henriksens brev.

Samtidigt har diskussioner med hamnens kunder fortsatt under den senaste veckan, då fackföreningen har fått ett antal frågor avseende konfliktens kärnfrågor och potentiella lösningar. 
Medlingen från centrala parter avbröts den 16:e maj och har ännu inte återupptagits. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har meddelat att man vill försöka återuppta medling, men bedömer att det är svårt så länge det finns överhängande konfliktvarsel.

Mot den bakgrunden beslutade Hamn4ans medlemsmöte att anta avdelningsstyrelsens förslag om att avvakta med ytterligare konfliktvarsel mot APM Terminals, för att öppna upp för en längre period av förhandlingar och förnyade försök att diskutera fram en konstruktiv lösning.

Samtidigt beslutade medlemsmötet också att ge avdelningsstyrelsen mandat att snabbt varsla om nya, kraftfulla stridsåtgärder om förhandlingarna åter strandar eller nya stridsfrågor seglar upp på terminalen.

Vi vill vara lyhörda för de externa hamnintressenter som faktiskt försöker bidra till en konstruktiv förhandlingslösning. Nu har vi öppnat för en längre avkylningsperiod med fortsatt medling utan nya konfliktvarsel, förklarar avdelningsordförande Peter Annerback. 

Men våra kärnfrågor handlar om att vi vill ha en normal, svensk förhandlingsordning på arbetsplatsen och respekt för gällande överenskommelser. Det betraktar vi som självklarheter, inte något vi tänker köpslå om i utbyte mot villkorsförsämringar i kollektivavtalen. Kommer vi inte förbi den attityden från företagsledningen så kommer vi inte att komma någonstans den här gången heller. Då kommer det här att eskalera till en ny nivå, avslutar Annerback.

För mer information kontaktas:

Peter Annerback, avdelningsordförande

Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg

tel: 0735-463802

Anders Möller, vice avdelningsordförande
Sv. Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg

tel: 0706-871867

www.hamn4an.se