Chockbesked i mellandagarna: Logent Ports & Terminals sparkar ett 60-tal rutinerade blixt

2017-12-29

Logent Ports & Terminals, som driver Bilhamnen i Göteborgs ytterhamn, har under mellandagarna plötsligt skickat ut ett massmail till ett 60-tal timanställda hamnarbetare om att de inte kommer att fortsätta arbeta på terminalen efter årsskiftet. Många av de drabbade har arbetat i Bilhamnen i mellan fem och tjugofem år och några har bara månader kvar till pensionering.

Sedan den kommunala bolagsutförsäljningen 2011-2012 drivs stuveriverksamheten i Göteborgs ytterhamnar av tre olika privatägda bolag. Logent Ports & Terminals driver Bilhamnen, Göteborgs hamns minsta terminal.

I hamnarna finns fortfarande en unik anställningsform som kallas för "blixt", vilken inte omfattas av centrala delar i Lagen om Anställningsskydd (LAS) samt i försäkringssystemen. Det innebär bland annat att behovsanställda hamnarbetare saknar rätt till sjuklön, inte är garanterade timmar eller minimiersättning om de inte tas ut för arbete och att de aldrig kan kvalificera sig till en tillsvidareanställning även om de jobbar tusentals timmar år efter år.

Under årtionden har de behovsanställda hamnarbetarna ingått i en gemensam blixtkår som arbetat i samtliga ytterhamnar och stuveribolag, administrerat genom ett sammanhållet uttagningssystem.

Tidigare i år meddelade den omskrivna containeroperatören APM Terminals att man avsåg lämna den gemensamma blixtkåren i Göteborgs hamn för att istället ta in "extraresurser" genom bemanningsföretaget Adecco. I pressmeddelandet nämnde APMT också att även Logent Ports & Terminals skulle lämna blixtkåren. Efter APM Terminals jättevarsel i somras, då 68 fastanställda hamnarbetare fick besked om uppsägning, har bolaget successivt ersatt egen personal med trygga anställningar och istället rekryterat närmare hundra bemanningsanställda, utan hänsyn till de uppsagdas lagstadgade rätt till återanställning i verksamheten.

Från Logent Ports & Terminals hördes dock länge ingenting alls. I november lade Bilhamnen dock ut information på interna bildskärmar om att man skulle fullfölja planerna att bilda en "egen blixtkår" från och med årsskiftet 2017/2018. Alla blixtanställda hamnarbetare ålades att söka om sina anställningar i bolaget med CV och personligt brev om de ville fortsätta arbeta på timbasis i verksamheten.

Därefter blev det åter tyst från bilhamnsoperatören. Ett drygt 120-tal blixtanställda hamnarbetare skickade in ansökningar men fick inga besked om framtiden.

Under mellandagarna, den 27e december, damp det ner två olika massmail till de sökande. Ett drygt 50-tal fick beskedet att de skulle få fortsätta att anmäla sig till tillfälliga påhugg i terminalen. Övriga fick ett kort, intetsägande brev med rubriken "Tack för din ansökan", där de meddelades att de inte längre skulle få fortsätta sin timanställning i hamnen.
Många av de drabbade är mycket rutinerade och välutbildade hamnarbetare som arbetat många tusen timmar med att surra stål och annat rollgods, anvisa personbilar och lasta allt från lastbilar till gruvdumprar i Bilhamnen.

Några av de berörda har arbetat i över tjugo år i Bilhamnen och har bara månader eller ett par år kvar till pensionering. Eftersom de nu varken har tillträde till Containerterminalen eller Bilhamnen har de alltså med fyra dagars varsel i praktiken slungats ut i arbetslöshet i slutfasen av arbetslivet. Ingen av arbetsgivarna har ens bemödat sig med att kontakta de drabbade eller erbjuda någon sorts förklaring till beslutet.

Hamn4an betraktar Logent Ports & Terminals agerande som inhumant och fullständigt oacceptabelt gentemot arbetare som varit en avgörande tillgång för verksamheten under många år. Företagets behandling av sina behovsanställda hamnarbetare är ovärdigt ett seriöst företag på svensk arbetsmarknad. Avdelningen har begärt förhandling med Logent Ports & Terminals, som kommer att genomföras i början av januari.