Konflikten är igång – nu behöver vi ert stöd!

2019-02-27

Onsdagen den 6 mars kl. 00.00 inleds Hamnarbetarförbundets strejk för att teckna ett innehållsmässigt likalydande kollektivavtal som det som Transportarbetareförbundet redan har, alltså ett normalt s.k. andraavtal.. Från och med då råder total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar.
Detta är en reaktion på arbetsgivarorganisationens varsel i fredags, som innebär lockout på fridagar – alltså löneavdrag för våra medlemmar alla dagar som de är schemalediga – vilket kan innebära avdrag på över halva månadslönen trots att de jobbar full tid. Varslet innehöll också en övertids- nyanställnings-, och inhyrningsblockad som kraftigt skulle begränsa behovsanställda medlemmars (blixt/extringar) möjlighet att försörja sig. Det har också förekommit hot mot våra medlemmar om att de skulle bli utan arbete under konfliktperioden om de inte går ur Hamnarbetarförbundet.

Rent konkret så är bakgrunden till konflikten att Sveriges Hamnar konsekvet vägrar att teckna ett kollektivavtal normalt s.k. andravtal som innehåller de rättigheter och skyldigheter som följer av svensk lag. I förlängningen handlar det här dock om en större demokratifråga som berör oss alla – föreningsfrihet och möjligheten att fritt få välja vilket fackförbund man vill organisera sig i. Det är en grundläggande demokratisk rättighet som nu hotas av arbetsgivarsidans översittarfasoner.

För att klara den här striden behöver vi ert stöd: swisha en slant eller sätt in valfri summa på vårt bankgiro. Ju längre strejkkassan håller, desto större chans har vi att försvara dessa rättigheter.

Swish: 123 132 1959
BankGiro: 177-9750

Tack för ditt stöd!