Medlemsomröstning om blockad av ryska fartyg m.m.

2022-03-22Förbundsstyrelsen har mandat att vidta kortvariga stridsåtgärder, men eftersom det inte går att avgöra hur länge sympatiåtgärderna för Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning kan komma att pågå, ska frågan långsiktigt underställas medlemsomröstning

Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse har enhälligt beslutat att varsla om blockad mot ryskt gods och fartyg på väg till och från Ryssland i svenska hamnar. Blockaden träder i kraft den 28e mars. Enligt stadgarna har förbundsstyrelsen mandat att vidta kortvariga stridsåtgärder, men eftersom det i dagsläget inte går att avgöra hur länge sympatiåtgärderna för Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning kan komma att pågå, ska frågan långsiktigt underställas medlemsomröstning.

Förbundsstyrelsen har därför ålagt avdelningarna att genomföra medlemsomröstning under denna vecka, angående om medlemmarna ställer sig bakom eller avstyrker den varslade blockaden.

Frågeställningen för oss i Göteborg är således:

"Tycker du att Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 Göteborg ska genomföra den varslade sympatiåtgärden för att stötta hamnarbetare och civilbefolkning i Ukraina? 

Varslet omfattar följande:

Blockad mot fartyg på väg till och från Ryssland samt fartyg med ryskt gods som anlöper svenska hamnar. Stridsåtgärderna omfattar även blockad av ryskflaggade, ryskägda samt ryskkontrollerade fartyg som för tillfället inte seglar på ryska hamnar eller fraktar ryska export- eller importvaror.

Frågan besvaras med antingen Ja eller Nej”


Avdelning 4 har från och med tisdagen 22a mars klockan 14.00 valurnor och röstlängd på facklokalen på Galären, utanför port 3. Vi kommer också att ha valsedlar och urnor tillgängliga ute på askarna vid olika tidpunkter på OB-tider under veckan. Vill man vara säker på att kunna rösta när man kommer till hamnen, ska man dock ta sig till fackföreningslokalen under dagtid innan klockan 12.00 på fredag den 25e mars.