Fackförbundet där medlemmarna bestämmer

 

NY HEMSIDA PÅ GÅNG!
Ser det konstigt ut? Vi vet. En nya hemsida är på gång. Hur den här ser ut för dig nu beror på vilken webbläsare du använder. 

 

KOLLA HÄR! ARVET.HAMN.NU
Vår jubileumssatsing på ett landsomfattande digitalt arkiv. Besök arvet och bidra med dina egna minnen. Eller klicka runt på sidan och lär dig mer om hamnarbetets och Hamnarbetarförbundets historia. Välkommen!


I Hamnarbetarförbundet samsas facklig tradition med förnyelse på ett sätt som endast är möjligt i en organisation som enbart består av sina medlemmar och som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet.

Avdelningarna formar själva sin verksamhet under demokratiska former. Hos oss är det de berörda medlemmarna som tillsammans bestämmer hur de ska agera i olika situationer, och det blir på avdelningsnivå det mesta av den fackliga verksamheten sker. I Hamnarbetarförbundet väljs alla funktionärer på begränsad tid för att säkerställa att det är vi medlemmar och våra intressen som sätts främst.

Allt detta regleras i stadgarna, som du hittar är.

 

Telefon: 08-667 32 50
Mail: kansli@hamn.nu
Adress: Sydatlanten 6, 418 34 Göteborg