Fackförbundet där medlemmarna bestämmer
Nu med kollektivavtal!

I Hamnarbetarförbundet samsas facklig tradition med förnyelse på ett sätt som endast är möjligt i en organisation som enbart består av sina medlemmar och som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet.

Avdelningarna formar själva sin verksamhet under demokratiska former. Hos oss är det de berörda medlemmarna som tillsammans bestämmer hur de ska agera i olika situationer, och det blir på avdelningsnivå det mesta av den fackliga verksamheten sker. I Hamnarbetarförbundet väljs alla funktionärer på begränsad tid för att säkerställa att det är vi medlemmar och våra intressen som sätts främst.

Allt detta regleras i stadgarna, som du hittar är.

Telefon: 08-667 32 50
Mail: kansli@hamn.nu
Adress: Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg

 

ENIGHET, SOLIDARITET OCH KOLLEKTIVAVTAL DEL 4 - MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Bortom debattartiklar, krigsrubriker och segertal lanserar Hamnarbetarförbundet nu en filmserie i fyra delar med röster från medlemmar i hela landet.

Fjärde och sista delen i filmserien om att gå segrande ur en av samtidens viktigaste arbetsmarknadskonflikter. Här snackar vi förhoppningar och förväntningar inför framtiden som kollektivavtalsbärande part.

 

 

Har du sett eller hört något om Hamnarbetarförbundet i media? Informera oss gärna genom att fylla i det här enkla formuläret. Tack för hjälpen!