Fackförbundet där medlemmarna bestämmer
Nu med kollektivavtal!

I Hamnarbetarförbundet samsas facklig tradition med förnyelse på ett sätt som endast är möjligt i en organisation som enbart består av sina medlemmar och som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet.

Avdelningarna formar själva sin verksamhet under demokratiska former. Hos oss är det de berörda medlemmarna som tillsammans bestämmer hur de ska agera i olika situationer, och det blir på avdelningsnivå det mesta av den fackliga verksamheten sker. I Hamnarbetarförbundet väljs alla funktionärer på begränsad tid för att säkerställa att det är vi medlemmar och våra intressen som sätts främst.

Allt detta regleras i stadgarna, som du hittar är.

Telefon: 08-667 32 50
Mail: kansli@hamn.nu
Adress: Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg

 

ENIGHET, SOLIDARITET OCH KOLLEKTIVAVTAL - DEL 1, UTESTÄNGD

Bortom debattartiklar, krigsrubriker och segertal lanserar Hamnarbetarförbundet nu en filmserie i fyra delar med röster från medlemmar i hela landet.

Varför var det så viktigt att till slut få teckna ett riktigt kollektivavtal? Hur var stämningen lokalt när skyddsombudens mandat drogs in? Hur lyckades kollektivet hålla ihop och vad betydde det fantastiska stödet från allmänheten?

I första delen berättar vi om hur välfungerande fackligt arbete omöjliggjordes över en natt. Sveriges Hamnars utestängningspolicy kapade inflytandet för hälften av landets hamnarbetare i april 2018. Den väckte oro, stress och irritation, men också en insikt om hur långt arbetsgivarna var beredda att gå för att krossa Hamnarbetarförbundet.

 

 

Har du sett eller hört något om Hamnarbetarförbundet i media? Informera oss gärna genom att fylla i det här enkla formuläret. Tack för hjälpen!