Fackförbundet där medlemmarna bestämmer
Nu med kollektivavtal!

I Hamnarbetarförbundet samsas facklig tradition med förnyelse på ett sätt som endast är möjligt i en organisation som enbart består av sina medlemmar och som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet.

Avdelningarna formar själva sin verksamhet under demokratiska former. Hos oss är det de berörda medlemmarna som tillsammans bestämmer hur de ska agera i olika situationer, och det blir på avdelningsnivå det mesta av den fackliga verksamheten sker. I Hamnarbetarförbundet väljs alla funktionärer på begränsad tid för att säkerställa att det är vi medlemmar och våra intressen som sätts främst.

Allt detta regleras i stadgarna, som du hittar är.

Telefon: 08-667 32 50
Mail: kansli@hamn.nu
Adress: Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg

 

INFÖR AVTALSRÖRELSEN 2020

Hamnarbetarförbundets historiska kollektivavtal som tecknades efter en utdragen konflikt i våras, går ut 30 april 2020. För första gången går vi nu in i en avtalsrörelse för att omförhandla ett eget fristående avtal. Här förklarar Erik Helgeson vilka krav förbundet kommer att driva, hur tankarna gått kring att inte driva vissa saker, och kanske blir det också ett eller annat recept på julkola?

 

 

Har du sett eller hört något om Hamnarbetarförbundet i media? Informera oss gärna genom att fylla i det här enkla formuläret. Tack för hjälpen!